Skæppevej - Fjerdingvej - Ottingvej - Albumvej - Alenvej - Favnevej - Tiendevej - Ørslev, 4760 Vordingborg.

Her vil komme informationer om og fra foreningen, samt diverse servicemeddelser.

 

06. december 2016

Vi har nu haft de 2 solcellelamper opsat i lidt over en måned. Lamperne har leveret et tilfredsstillende lys i det meste af den tid, der har været behov for det. Dog har der i perioden været 4 nætter hvor batterierne ikke har kunnet levere lys hele natten. Vores leverandør har lovet os en udgave, hvor der fra fabrikanten er indlagt et spareprogram, som skulle kunne minimere antallet af disse udfald. Vi skal nok forvente, at der henover vinteren vil være perioder, hvor det er gråvejr i så mange dage, at batterierne ikke bliver fuldt opladet. Dette skal vi holde op mod den store besparelse vi opnår med disse lamper. Vi vender tilbage når der er nyt.

 

27. Oktober 2016

Vi har nu fået opsat 2 solcellearmaturer på Albumvej. En der giver et hvidt lys og en der giver et gulligt lys. Inden for de næste par måneder, skal vi bestemme os for, om vi skal sætte disse lamper op overalt i vores område. Så hvis I er ude, at gå aftentur, så tag et kig på de nye lamper, og giv gerne Jeres besyv med angående farven.

 

21. September 2016

På den ekstraordinære generalforsamling i går blev situationen omkring vores vejlys drøftet.

Der var meget klart flertal for, at bevare en form for lys på vores veje efter 1. marts 2017.

Ved den efterfølgende afstemning, om hvilken løsning vi skulle satse på, var der igen stor enighed om løsningen med solcellelamper. Vi vil nu i bestyrelsen forsøge, at finde den optimale model, inden 1. marts 2017. Vi satser på, at få lavet en prøveopstilling, så vi kan se om lamperne giver lys nok og fungerer som forventet. Vi vender tilbage med nyt, så snart vi har noget af interesse.

 

01. September 2016

Ekstraordinær generalforsamling

Der er i dag rundsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 20. September

i Forsamlingshuset.

 

30. August 2016

Gadebelysning

Vore medlemmer modtager i disse dage endelig afgørelse fra Kommunen vedr. lys på vejene.

På trods af vore indsigelser, er der ikke ændret på beslutningen. Vi står selv med hele problemet, med den meget dyre omkobling, hvis vi ønsker lys på vejene. I skal fortsat ikke foretage Jer noget, vi arbejder videre i bestyrelsen med forskellige løsninger, og vender tilbage så snart der er nyt.

Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af September, hvor vi skal tage stilling til, om vi vil have lys efter 1, marts 2017.

 

12. August 2016

Gadebelysning

Vi har indhentet priser på forskellige løsninger vedrørende vejbelysning. Det har vist sig, at være nogle meget komplicerede og dyre løsningsmodeller. Vi har derfor, sammen med andre ligestillede grundejerforeninger opponeret overfor Kommunen om de uretfærdige krav, vi er blevet stillet overfor.

Samtidig har TV2 haft et indslag om problemstillingen. Denne focus på vores sag, har nu bevirket, at Kommunen har sat sagsbehandlingen på standby. Man vil undersøge alternative løsninger.

Se mere HER. Se TV indslag fra vores og Bindeleddets Grundejerforeninger på TV ØST og læs om udviklingen her: tveast.dk

 

28. Juni 2016

Gadebelysning

Vi har nu fået melding fra Kommunen. Fra 1. marts 2017 vil de ikke længere levere lys

til alle stikveje til Hartkornsvej. Beboerne i vores område har fået meddelelsen enkeltvis, men vi vil

fra bestyrelsens side tage dialogen med Kommunen fælles for os alle.

Vi drøfter lige nu de forskellige alternativer til denne udmelding.

Så snart vi har en løsning melder vi den ud her på hjemmesiden.

 

25. Januar 2016

Generalforsamling 2106

Årets generalforsamling bliver afholdt torsdag d. 19. maj 2016, kl. 19,00

i Forsamlingshuset.

 

4. September 2015

Gadebelysning

Kommunen drøfter pt. gadebelysning på private fællesveje, deriblandt vores område. Dette kan få drastiske konsekvenser for økonomien i vores forening.

Vores kollegaer i Valhal grundejerforening omtaler dette på deres hjemmeside.

 

10. Juni 2015

Nyt i Hartkorngf.

Det er blevet vedtaget på en ny generalforsamling, at bestyrelsen fremover består af 5 medlemmer i stedet for 7.

 

2. Januar 2015

ROTTER.

Vi har fået oplysninger om, at der er set rotter i vores område.

Oplever du rotter så kig her på Kommunens hjemmeside.